VIII Seminarium Użytkowników

Uczelnianych Baz Wiedzy

Dni
Godzin
Minut
Sekund

online 07-10 marca 2022

Pod auspicjami JM Rektora Politechniki Warszawskiej

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach.

Konferencja powstała z inicjatywy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim jako wydarzenie krajowe. Od roku 2017 konferencja jest współorganizowana przez zespół projektowy firmy SAGES, odpowiadający za wdrożenia systemu Omega–PSIR w wielu polskich uczelniach.O ile początkowo celem konferencji była przede wszystkim wymiana poglądów i doświadczeń twórców systemu OMEGA-PSIR z zespołami wdrażającymi system na swoich uczelniach, pracownikami nauki i specjalistami w zakresie ewaluacji nauki, to począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań została mocno rozszerzona o problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego i ewaluacji dorobku uczelni.


Włączenie się organizatorów Seminarium, a także wielu uczelni do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konferencji nie ogranicza się wyłącznie do kwestii zarządzania nauką, adresuje również (ale nie tylko) takie zagadnienia jak:


- Organizacja procesów ewaluacji na uczelniach.

- Wykorzystanie systemów CRIS do oceny naukowców.

- Zagadnienia związane z danymi badawczymi.

- Widoczność uczelni w rankingach światowych.

- Metody ewaluacji nauki, tradycyjne, nowe propozycje.

- Doświadczenia z ewaluacji 2017-2021.

- Wpływ badań naukowych na funkcjonowanie

społeczeństwa i gospodarki.


Jak co roku wśród naszych prelegentów znajdą się wybitni specjaliści ze świata i z Polski. Ponadto, tym razem przewidujemy możliwość zgłoszenia prezentacji o tematyce jak wyżej (i nie tylko). Przesłane propozycje po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą włączone do programu konferencji.
ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Call for Papers

Dla osób, które chcą się zgłosić jako prelegenci

DLA PRELEGENTÓW

27.02.2022

KONIEC

ZGŁASZANIE PREZENTACJI (w budowie)

Chęć wystąpienia jako prelegent/ka można zgłaszać do północy 27 lutego. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł, listę autorów, abstrakt i zostać wysłane na adres e-mail podany w sekcji Kontakt.


Komitet Programowy podejmie decyzję, do północy 1 marca, które zgłoszenie zostały przyjęte. Osoby zakwalifikowane poproszone zostaną o wysłanie do 4 marca prezentacji, którą przedstawią podczas Seminarium (przewidziany czas trwania wystąpienia: nie dłużej niż 20 minut).

Wyślij zgłoszenie

DLA PRELEGENTÓW

Decyzja Komitetu

KONIEC

01.03.2022

Dla osób, które chcą się zgłosić jako prelegenci

DLA UCZESTNIKÓW

KONIEC

04.03.2022

Rejestracja

Możliwość rejestracji jako słuchacz

DLA PRELEGENTÓW

Call for Papers

KONIEC

15.02.2022

Dla osób, które chcą się zgłosić

jako prelegenci

WAŻNE DATY (w budowie)

WAŻNE DATY (w budowie)

Zaproszeni goście

Isidro F. Aguillo

Editor of the Ranking WebCybermetrics Lab. IPP-CSIC. Spain

Dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. ucz

Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

Eduardo Bergasa

IT leader at Dialnet Foundation

Ana Cardoso

Global Direct Engagement Lead, ORCID

Pablo de Castro

Matthew Buys

euroCRIS Technical Secretary

Executive Director, DataCite

Andreas Czerniak

Bielefeld University Library, OpenAIRE Project Officer

Dr John Donovan

Head of Research Technological University Dublin, Ireland
EARMA

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektor ds. nauki, UAM

Federico Ferrario

Miguel Garcia

Requirement Managers Team Leader, CINECA

Clarivate

Prof. dr hab. inż.
Mirosław A. Karpierz

Prorektor Politechniki Warszawskiej, ds. Ogólnych

Marek Michajłowicz

Zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji

Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w Ośrodku Przetwarzania Informacji

Dr inż. Marek Kozłowski

Gunnar Sivertsen
Research Professor and Head of Bibliometric Research

Nordic Institute for Studies in Innovation

Prof. dr hab. inż.
Tomasz R. Sosnowski

Prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna, PW

Maciej Sysak

Zastępca dyrektora Centrum Informatyki UŁ, pełnomocnik Rektora UŁ do spraw rozwoju systemów informatycznych i komunikacyjnych Uczelni

Paneliści

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor,
Politechnika Łódzka


prof. dr hab.
Zygmunt Lalak

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Nauki

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab.Bogumiła Kaniewska

Prof. dr hab. inż.
Mariusz Malinowski

Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki


Prof. dr hab.
Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prelegenci

Wojciech Fenrich

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Natalia Gruenpeter

Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE

Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Agnieszka Goszczyńska

Sages

Mateusz Kamiński

Koordynator Bazy Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Beata Grzesiak

Sages

Łukasz Kobyliński

Politechnika Warszawska

Łukasz Skonieczny

Kierownik Działu Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy na Uniwersytecie Opolskim

Ewelina Pisarek

Sages

Jakub Koperwas

Prof. dr hab. inż.
Henryk Rybiński

Politechnika Warszawska

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytet Opolski

Danuta Szewczyk-Kłos

Jolanta Stępniak

Sages

Komitet programowy

 • Marek Kręglewski
  Dyrektor MUCI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jarosław Kurek
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Zygmunt Lalak
  Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Nauki
 • Mariusz Malinowski
  Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki
 • Alicja Portacha
  Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
 • Henryk Rybiński
  Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Rychlik
  Przewodnicząca Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Łukasz Skonieczny
  Politechnika Warszawska
 • Jarosław Arabas
  Dyrektor Instytutu Informatyki, Politechnika Warszawska
 • Pablo de Castro
  Członek Zarządu EuroCRIS
 • Jan Dvorak
  EuroCRIS, Task Group Leader CERIF and CRIS Architectures, Czech Technical University: Prague
 • Beata Grzesiak
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Jolanta Itrich-Drabarek
  Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych UW
 • Miroslaw A. Karpierz
  Prorektor Politechniki Warszawskiej, ds. Ogólnych
 • Jakub Koperwas
  Sages
 • Witold Kozakiewicz
  Dyrektor Biblioteki UMED Łódź

Komitet organizacyjny

Kontakt do zgłoszeń i zapytań w ramach Call for Papers

Kontakt w sprawach związanych z marketingiem i komunikacją

Kontakt w przypadku problemów technicznych (problemów z rejestracją itp.)

Wszelkie pytania związane z konferencją

Sages

mail: a.toeplitz@sages.com.pl

Aleksandra Toeplitz

Program

Dzień 0 (7 marca)

DZIEŃ 0 w zależności od zainteresowania odbędzie się po polsku lub angielsku

Omega-PSIR dla początkujących

SESJA

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  10:00- 10:55

  11:00 - 11:55

  12:00 - 12:55

Henryk Rybiński, Warsaw University of Technology

Narzędzia do ewaluacji w systemie Omega-PSIR + pytania i dyskusja

Jakub Koperwas, Sages

Introduction to institutional CRIS + questions and discussion

Dyskusja na zakończenie dnia

  13:10 - 14:00

Henryk Rybiński, Warsaw University of Technology

Overview of Omega-PSIR system functionalities + questions and discussion

  14:00 - 14:15

Łukasz Skonieczny, Warsaw University of Technology

Analytical tools in Omega-PSIR system + questions and discussion

Przewodnicząca sesji: Jolanta Stępniak

Dzień 1 (8 marca)

PO ANGIELSKU

Otwarcie

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki

  9:00 - 9:25

Networking CRIS systems at national level

SESJA PLENARNA 1

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  9:30 - 10:15

  10:20 - 11:05

Gunnar Sivertsen, NIFU, Norway
CRIS systems in Scandinavia and some options for their further development

Federico Ferrario, CINECA, Italy
National Research Ecosystem in one platform: IRIS, the Cineca’s CRIS solution

  11:10 - 11:55

Marek Michajłowicz, Deputy Director, the National Information Processing Institute

Marek Kozłowski Head of the Laboratory of Natural Language Processing, the National Information Processing Institute

Evaluation of Scientific Activity in Poland: The IT ecosystem and the optimal selection of achievements.

  12:05 - 12:50

Pablo de Castro, euroCRIS Technical Secretary

An overview of the CRIS infrastructure available in Europe - and (simplified) models for its development

Pytania do prelegentów i dyskusja

  12:50 - 13:05

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Institutional CRIS – towards visibility of research information

SESJA PLENARNA 2

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  14:55 - 15:40

  15:50 - 16:35

  16:40 - 17:25

  17:25 - 17:40

Matthew Buys, Executive Director, DataCite

Making research visible using Persistent Identifiers

Ana Cardoso, Global Direct Engagement Lead, ORCID

The value of using open persistent identifiers in research

Andreas Czerniak, Bielefeld University, OpenAIRE

Towards an open research graph with the valuable content of CRIS systems

Pytania do prelegentów i dyskusja

Isidro F. Aguillo. Editor of the Ranking Web, Cybermetrics Lab. IPP-CSIC

Institutional CRIS and the visibility of the universities and researchers in the Web

  14:05 - 14:50

Przewodniczący sesji: Łukasz Skonieczny

Dzień 2 (9 marca)

PO ANGIELSKU I POLSKU

Scientific Research Management at the University

SESJA PLENARNA 3 (po angielsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  9:00 - 9:55

  10:00-10:45

John Donovan, Head of Research, Technological university Dublin, Ireland, EARMA

What do you think you know?

Mirosław A. Karpierz, Vice-Rector for General Affairs, Warsaw University of Technology

How to assess the researcher’s achievements

Pytania do prelegentów i dyskusja

  10:45 - 11:00

Przewodniczący sesji: Jarosław Arabas

Scientific Research Management at the University

SESJA PLENARNA 3B (po polsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów


  11:15-12:00

  12:05 - 12:50

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, UAM

Małgorzata Rychlik, Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, UAM

Proces ewaluacji w oparciu o Bazę Wiedzy i zespół specjalistów - doświadczenia UAM

Jarosław Arabas, Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, PW

Perspektywy Przewodniczącego RN Dyscypliny w prowadzeniu polityki naukowej

Pytania do prelegentów i dyskusja

  13:45 - 14:00

  12:55 - 13:25

Tomasz Sosnowski, Prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny, PW

Wybór i opis osiągnięć na potrzeby Kryterium III w ewaluacji

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Panel Rektorów

PANEL 1 (po polsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  15:00 - 16:30

  16:30 - 16:45

Panel Rektorów

Moderator: Jarosław Arabas, Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

Krzysztof Jóźwik, Rektor, Politechnika Łódzka

Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zygmunt Lalak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Nauki

Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki

Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Pytania do panelistów i dyskusja

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Dzień 3 (10 marca)

PO ANGIELSKU I POLSKU

Interoperability of CRIS and external services providers

SESJA PLENARNA 4 (po angielsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  9:00 - 9:40

Miguel Garcia, Clarivate

Harnessing the power of Web of Science research data on CRIS systems

  9:45 - 10:25

Eduardo Bergasa Balda, Dialnet CRIS. The collaborative Spanish CRIS

Dialnet CRIS. The collaborative Spanish CRIS

Przewodniczący sesji: Jakub Koperwas

Otwartość w nauce

SESJA PLENARNA 5 (po polsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

Natalia Gruenpeter, Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE
Wojciech Fenrich, Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw

Dane badawcze z perspektywy polskich naukowców i instytucji akademickich a oczekiwania grantodawców

  10:30 - 11:00

Jakub Koperwas, Sages

Dane badawcze w Omedze-PSIR

  11:05 - 11:25

Łukasz Kobyliński, Sages

Sztuczna inteligencja w służbie dostępności dla osób niewidzących i niedowidzących: automatyczne dostosowanie dokumentów do wytycznych WCAG

  11:30- 11:50

Przewodniczący sesji: Łukasz Skonieczny

Omega-PSIR w polskich uczelniach

SESJA PLENARNA 6 (po polsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  11:55 - 12:15

Beata Grzesiak, Koordynator Bazy Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wykorzystanie danych z Bazy Wiedzy do oceny nauczyciela akademickiego

  12:45 - 13:10

  12:20 - 12:40

Danuta Szewczyk-Kłos, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytet Opolski

Ewelina Pisarek, Kierownik Działu Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy na Uniwersytecie Opolskim

Ewaluacja na Uniwersytecie Opolskim z wykorzystaniem Bazy Wiedzy

  13:15 - 13:40

Agnieszka Goszczyńska, Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uczelniana baza wiedzy jako kompletne narzędzie do analizy publikowanie w modelu otwartym

  13:45 - 14:10

Przewodnicząca sesji: Jolanta Stępniak

Anna Uryga, Dyrektorka Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej - Założenia Projektu i dalsze perspektywy

Maciej Sysak, Z-ca dyrektora Centrum Informatyki UŁ, pełnomocnik Rektora UŁ ds. rozwoju systemów informatycznych i komunikacyjnych

Omega-PSIR jako integralny element ekosystemu informatycznego uczelni

Omega-PSIR: rozwój i plany

SESJA PLENARNA 7 (po polsku)

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

Jakub Koperwas, Sages

Ocena pracownicza

  15:10 - 15:30

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Nowości i plany na najbliższy okres

  15:35 - 16:15

Mateusz Kamiński, Sages

Wdrażanie i aktualizacja systemu Omega-PSIR

  16:20 - 17:00

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Zamknięcie konferencji

  17:00 - 17:10

Przewodniczący sesji: Łukasz Skonieczny

Rejestracja

Dni
Godzin
Minut
Sekund


Do końca rejestracji zostało:


Zarządzanie informacją naukową i ewaluacją w jednym systemie

Omega-PSIR

CRIS / RPS / IR / Repozytorium danych badawczych / Oprogramowanie do ewaluacji

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacją o nauce z uwzględnieniem ustawowych wymagań dot. ewaluacji jednostek naukowych.
 • Buduje wizerunek uczelni w Polsce i na świecie. Prezentuje wyniki badań i potencjał badawczy. Gwarantuje widoczność w krajowych i światowych systemach zewnętrznych i wyszukiwarkach.
 • Umożliwia indeksowanie, udostępnianie publikacji i pozostałego dorobku naukowego instytucji i jej pracowników. Ma wbudowane repozytorium pełnotekstowe i danych badawczych.
Zobacz stronę

© Sages. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.