10 Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

online 22-24 kwietnia 2024

Nagrania i prezentacje

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach.

Konferencja powstała z inicjatywy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim jako wydarzenie krajowe. Od roku 2017 konferencja jest współorganizowana przez zespół projektowy firmy SAGES, odpowiadający za wdrożenia systemu Omega–PSIR w wielu polskich uczelniach.Począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań jest rozszerzona o problemy związane z działalnością naukową na uczelniach, w tym otwartość nauki, problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego zespołów badawczych, ewaluacji dorobku uczelni, itp.


Włączenie się organizatorów Seminarium, a także wielu uczelni do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konferencji zawiera głównie (ale nie tylko) takie zagadnienia jak:


- Widoczność i rozpoznawalność uczelni.

- Proces ewaluacji na uczelniach.

- Zarządzanie nauką.

- Finansowanie nauki.

- Internacjonalizacja nauki i badań naukowych.

- Dane Badawcze.

- Metody ewaluacji nauki: tradycyjne oraz nowe propozycje.

- Wpływ badań naukowych na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - III kryterium ewaluacyjne - wnioski z ewaluacji.

- Widoczność uczelni w rankingach światowych.

- Wykorzystanie systemów CRIS do oceny naukowców.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Prelegenci i paneliści

Dyrektor Cybermetrics Lab. IPP, Spanish National Research Council (CSIC).

Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

Politechnika w Walencji

Starszy badacz na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia

Podsekretarz stanu, Departament Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr hab. Maciej Gdula

Senior Product Manager, Funding Institutional and Pure Community, Elsevier

Szefowa Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Wrocławski

Dyrektor NCN

Prezes i założyciel firmy Sages

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika w Walencji


Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż.
Mariusz Malinowski

Prorektor Politechniki WarszawskiejProrektorka ds. projektów i relacji międzynarodowych UWr

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Senior Engagement Lead - Vendor Development ORCID

Dyrektorka, Make Data Count, DataCite

Kierownik Zespołu Analityków Rankingowych Perspektywy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, b. naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w MEiN

Chief Data Officer, THE

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika w Walencji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Kierownik Polskiej Bibliografii Naukowej, Ośrodek Przetwarzania Informacji

Honorowy Przewodniczący KRASP, Politechnika Warszawska

Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM

Komitet programowy

 • Łukasz Skonieczny
  Politechnika Warszawska
 • Isidro F. Aguillo
  The head of the Cybermetrics Lab in the IPP of the CSIC
 • Jakub Koperwas
  Sages
 • Jarosław Arabas
  Politechnika Warszawska
 • Mariusz Malinowski
  Prorektor, Politechnika Warszawska
 • Danuta Szewczyk-Kłos
  Dyrektorka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
 • Alicja Portacha
  Dyrektorka Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

 • Henryk Rybiński
  Politechnika Warszawska
 • Jan Szmidt
  Honorowy Przewodniczący KRASP, Politechnika Warszawska
 • Waldemar Siwiński
  Perspektywy
 • Roman Tabisz
  Dyrektor Biblioteki UG
 • Małgorzata Rychlik
  Z - ca dyrektora Biblioteki UAM w Poznaniu

Kontakt

Kontakt do zgłoszeń i zapytań w ramach Call for Papers

Kontakt w sprawach związanych z marketingiem i komunikacją

Kontakt w przypadku problemów technicznych (problemów z rejestracją itp.)

Wszelkie pytania związane z konferencją

Sages

mail: a.toeplitz@sages.com.pl

Aleksandra Toeplitz

Program

Dzień CRIS (22 kwietnia)

Infrastruktura krajowa dla otwartej nauki

SESJA PLENARNA 1

  10:15- 10:45

Przemysław Wewiór, OPI

Polska Bibliografia Naukowa –planowane zmiany w zarządzaniu danymi publikacyjnymi

Pytania i dyskusja

  10:45 - 11:00

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak, Politechnika Warszawska

  10:05- 10:15

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Przywitanie gości i słowo wstępu

Nagranie
Prezentacja
Nagranie

SESJA PLENARNA 2

Instytucjonalne Systemy Bazy Wiedzy (Institutional Research Knowledge Bases) na przykładzie systemu Omega-PSIR

  11:00 - 11:40

  11:40 - 12:20

Jakub Koperwas, Sages

Promocja instytucji badawczej czy marketing badań naukowych - synergia płynąca z połączenia systemów CRIS oraz IR + pytania i dyskusja

Łukasz Skonieczny, Politechnika Warszawska

Funkcjonalności Instytucjonalnego Systemu Bazy Wiedzy (Institutional Research Knowledge Base) + pytania i dyskusja

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak, Politechnika Warszawska

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Instytucjonalny System Bazy Wiedzy (nie tylko) dla bibliotek - dobre praktyki + pytania i dyskusja

  12:20 - 13:00

Prezentacja
Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Nagranie
Prezentacja

Przerwa lunchowa

  13:00 - 13:50

Globalni partnerzy systemów CRIS

SESJA PLENARNA 3

  13:50 - 14:20

  14:20 - 14:55

Zsofia Buttel, Elsevier

Droga do sukcesu, którą otwiera finansowanie instytucjonalne

Iratxe Puebla, Make Data Count, DataCite

Wykorzystanie cytowań i współpracy społeczności do oceny otwartych danych

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak, Politechnika Warszawska

Shivendra Naidoo, ORCID

Jak Certyfikowane Systemy CRIS/RIM ORCIDu wspierają naukowców i instytucje

Dyskusja

  15:25 - 15:35

  14:55 - 15:25

Prezentacja
Nagranie
Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja

Przerwa

  15:35 - 15:45

Rankingi krajowe

SESJA PLENARNA 4

  15:45 - 16:20

Miłosz Rojek, Perspektywy

EngiRank - rankingi osadzone w regionalnym systemie szkolnictwa wyższego

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak, Politechnika Warszawska

Pytania

  16:20 - 16:30

Nagranie
Prezentacja

Dzień 1 (23 kwietnia)

Otwarcie

  9:00 - 9:15

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

Ceremonia Otwarcia

Nagranie

IDUB - szansą uczelni badawczych

SESJA PLENARNA 1

  9:15 - 10:00

  10:00 - 10:30

Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska

IDUB jako strategiczny projekt Politechniki Warszawskiej

Patrycja Matusz, Uniwersytet Wrocławski

Anna Juras, Uniwersytet Wrocławski

Inicjatywa Doskonałości – IDUB w Uniwersytecie Wrocławskim

Przewodniczący sesji: Bartosz Sawicki, Politechnika Warszawska

Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ku Uczelni Badawczej – strategiczna wizja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: osiągnięcie synergii między programem Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza a partnerstwem EPICUR University Alliance

Dyskusja

  11:15 - 11:45

  10:30 - 11:15

Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja
Nagranie

Przerwa lunchowa

  11:45 - 12:45

SESJA PLENARNA 2

Finansowanie nauki

  12:45 - 13:10

  13:10 - 13:50

Marian M. Szczerek, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Finansowanie nauki w Polsce na tle międzynarodowym

Krzysztof Jóźwiak, NCN

Rola NCN w finansowaniu badań naukowych w Polsce

Panel

  14:30 - 16:00

Przewodniczący sesji: Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski

Wprowadzenie do problemu

  13:50 - 14:30

Moderator: Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski

Marian M. Szczerek, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Krzysztof Jóźwiak, NCN

Maciej Gdula, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagranie
Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja
Nagranie

Przerwa

  16:00 - 16:15

Finansowanie badań vs rankingi

SESJA PLENARNA 3


  16:15 - 16:45

Duncan Ross, THE

Polska nauka na tle globalnym

Dyskusja

  16:45 - 17:00

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Nagrania
Prezentacja

Dzień 2 (24 kwietnia)

Sesja Rektorów

SESJA PLENARNA 1

  9:00 - 10:30

Panel Rektorów

Moderator: Jarosław Arabas, Politechnika Warszawska

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

Marek Niezgódka, Politechnika Śląska i KRASP

Marek Sanak, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Icon
Nagranie

Przerwa

  10:30 - 10:45

Międzynarodowe doświadczenia w ewaluacji i zarządzaniu badaniami

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

SESJA PLENARNA 2

Isidro F. Aguillo, Cybermetrics Lab, Hiszpania

CoARA: Nowe cele i potrzeby ewaluacji

  10:45 - 11:25

Enrique Orduña Malea, Politechnika w Walencji

Postęp bibliometryczny i trudności instytucjonalne w reformie systemu ewaluacji w Hiszpanii

  11:25 - 12:05

Costas Comesana, Rodrigo, CWTS na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia)

Nowe perspektywy w naukometrii, wspierające polityki badawcze, zarządcze i ewaluacyjne

  12:05 - 12:45

Przewodniczący sesji: Łukasz Skonieczny, Politechnika Warszawska

Dyskusja

  12:45 - 13:00

Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja
Nagranie
Prezentacja

Przerwa lunchowa

  13:00 - 13:50

SESJA PLENARNA 3

Kariery młodych naukowców

Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski

Skąd mają się wziąć młodzi uczeni?

  14:30 - 15:10

Przewodniczący sesji: Łukasz Skonieczny, Politechnika Warszawska

  15:10 - 16:40

Panel

Moderator: Henryk Rybiński

Piotr Adam Andruczyk, Technical University of Valencia

Rodrigo Costas, CWTS at Leiden University (the Netherlands)

Andrea García Montes, Technical University of Valencia

Enrique Orduña Malea, Technical University of Valencia

  13:50 - 14:30

Picó Sirvent, María Belén, Politechnika w Walencji

Kariery młodych naukowców na Politechnice w Walencji

Nagranie
Nagranie
Prezentacja
Nagranie

Rejestracja

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sages sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Przetwarzamy Państwa dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail w celu rejestracji na konferencję, a jeśli zaznaczono odpowiednią zgodę – także w celu wysyłania informacji handlowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wycofania zgody. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.
Dni
Godzin
Minut
Sekund


Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.


© Omega-PSIR