X Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

odbędzie się online 22-24 kwietnia 2024

(więcej informacji wkrótce)

IX Seminarium Użytkowników

Uczelnianych Baz Wiedzy

online 22-24 marca 2023

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od pierwszego spotkania Seminarium stało się ważnym forum dyskusji na różnorodne tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach.

Konferencja powstała z inicjatywy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim jako wydarzenie krajowe. Od roku 2017 konferencja jest współorganizowana przez zespół projektowy firmy SAGES, odpowiadający za wdrożenia systemu Omega–PSIR w wielu polskich uczelniach.Począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań jest rozszerzona o problemy związane z działalnością naukową na uczelniach, w tym otwartość nauki, problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego zespołów badawczych, ewaluacji dorobku uczelni, itp.


Włączenie się organizatorów Seminarium, a także wielu uczelni do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konferencji zawiera głównie (ale nie tylko) takie zagadnienia jak:


- Metody ewaluacji nauki: tradycyjne oraz nowe propozycje.

- Organizacja procesów ewaluacji na uczelniach.

- Wyniki ewaluacji 2017-2021 - doświadczenia jednostek.

- Wpływ badań naukowych na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - III kryterium ewaluacyjne - wnioski z ewaluacji.

- Widoczność uczelni w rankingach światowych.

- Wykorzystanie systemów CRIS do oceny naukowców.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Prelegenci i paneliści

Isidro F. Aguillo

Edytor rankingu WebCybermetrics Lab. IPP-CSIC. Hiszpania

dr hab. inż. Jarosław Arabas,

Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Błażej Bałasz

Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej

Chieh-Chih Estelle Cheng

ORCID Manager

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pablo de Castro

euroCRIS Technical Secretary

Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej

dr Gali Halevi

Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej (ISI)™
Nowy Jork

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektorka ds. nauki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Emanuel Kulczycki

Kierownik grupy badawczej ds. Komunikacji Naukowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mary Hirsch

Manager ds. wsparcia użytkowników,
DataCite

Prof. zw. dr hab.
Marek Kręglewski

Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor MUCI

Katarzyna Linke

Dyrektor Centrum Spraw Pracowniczych

dr inż. Jakub Koperwas

Prezes i założyciel firmy Sages

Prof. dr hab. inż.
Mariusz Malinowski

Prorektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż.
Celina M. Olszak

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz członkini Prezydium KRASP

Katrzyna Patyrak

dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania
Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. inż.
Henryk Rybiński

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Prorektor ds. Nauki i rozwoju na Politechnice Śląskiej

dr Miłosz Rojek

Kierownik Zespołu Analityków Rankingowych Perspektywy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, b. naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w MEiN

dr inż. Łukasz Skonieczny

Politechnika Warszawska

Dominika Sidorska

Dyrektorka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Kierownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki

David Watkins

Dyrektor Zarządzający Data Science w Times Higher Education (THE)

dr Gunnar Sivertsen, Profesor Naukowy

Kierownik jednostki zajmującej się badaniami bibliometrycznymi w Norweskim Instytucie Studiów nad Innowacją (NIFU)

Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Łukasz Wawer

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Komitet programowy

 • Łukasz Skonieczny
  Warsaw University of Technology
 • Dorota Bazan
  Sages
 • Marek Gorgoń
  Prorektor AGH ds. Nauki
 • Jakub Koperwas
  Sages
 • Jarosław Kurek
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Mariusz Malinowski
  Prorektor, Politechnika Warszawska
 • Danuta Szewczyk-Kłos
  Dyrektorka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
 • Alicja Portacha
  Dyrektorka Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

 • Henryk Rybiński
  Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Rychlik
  Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
 • Marek Kręglewski
  MUCI
 • Waldemar Siwiński
  Perspektywy

Kontakt

Kontakt do zgłoszeń i zapytań w ramach Call for Papers

Kontakt w sprawach związanych z marketingiem i komunikacją

Kontakt w przypadku problemów technicznych (problemów z rejestracją itp.)

Wszelkie pytania związane z konferencją

Sages

mail: a.toeplitz@sages.com.pl

Aleksandra Toeplitz

Justyna Olszewska

Sages

mail: j.olszewska@sages.com.pl

Program

Dzień 0 (22 marca)

Omega-PSIR dla początkujących

SESJA 1

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  10:00 - 10:55

  10:55 - 11:50

  11:50 - 12:45


Jakub Koperwas, Sages

Generalnie o systemach CRIS

Nagranie z prezentacji

Dyskusja na zakończenie dnia

Łukasz Skonieczny, Politechnika Warszawska

Przegląd funkcjonalności w systemie Omega-PSIR + pytania i dyskusja

Nagranie z prezentacji

  12:45 - 13:15

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Narzędzia do ewaluacji w systemie Omega-PSIR + pytania i dyskusja

Nagranie z prezentacji

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak

Icon Icon Icon

Dzień 1 (23 marca)

Otwarcie

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  9:00 - 9:15

Ceremonia Otwarcia

Mariusz Malinowski

Rankingi badań na uczelniach

SESJA PLENARNA 1

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  9:15 - 09:50

  09:50 - 10:25

David Watkins, THE
Spójny światowy ranking uniwersytetów; mocne i słabe strony uczelni w Europie Środkowej – trendy

Miłosz Rojek, Perspektywy

Jak nie skrzywdzić uczelni i kandydatów na studia – Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 wobec ewaluacji

Pytania do prelegentów i dyskusja

  11:00 - 11:20

Przewodniczący sesji: Emanuel Kulczycki

Isidro F. Aguillo, Cybermetrics Lab
Znaczenie systemów CRIS w procesie ewaluacji pracowników i instytucji

  10:25 - 11:00

Icon Icon Icon

SESJA PLENARNA 2

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

Panel - Infrastruktura informatyczna polskich uczelni - stan obecny

i perspektywy dalszego rozwoju

  11:30 - 13:00

Panel

Moderator: Henryk Rybiński

Marek Kręglewski, MUCI

Jarosław Protasiewicz, OPI

Grzegorz Urbanek, Uniwersytet Łódzki

Łukasz Wawer, MEiN

Adam Woźniak, Politechnika Warszawska

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Icon

Nowe metody oceny badań naukowych

SESJA PLENARNA 3

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  14:00 - 14:45

  14:45 - 15:20

Gunnar Sivertsen, NIFU, Norwegia

Dwa paradoksy systemu finansowania uniwersytetów, bazującego na osiąganych wynikach

Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wyzwania związane z wieloma językami i alfabetami w ewaluacji badań

Przewodniczący sesji: Jarosław Arabas

Gali Halevi, Clarivate

Impact and excellence of the university’s excellence - beyond the traditional paradigm of scientific output

Pytania do prelegentów i dyskusja

  15:50 - 16:00

  15:20 - 15:50

Icon Icon Icon

Bazy wiedzy na polskich uczelniach - wsparcie czy obciążenie

SESJA PLENARNA 4

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów


  16:05 - 16:35

  16:35 - 17:05

Dominika Sidorska, Piotr Dzięgiel, Wrocławski Uniwersytet Medyczny

Od realizacji do owacji. Czy projekt Polskiej Platformy Medycznej został zwieńczony sukcesem?

Pytania do prelegentów i dyskusja

  17:05 - 17:15

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Pytania do prelegentów i dyskusja

Icon Icon

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

Role systemów Bazy Wiedzy w zarządzaniu wiedzą na uczelniach

Dzień 2 (24 marca)

Dobre praktyki dla systemów CRIS

SESJA PLENARNA 1

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

Chieh-Chih Estelle Cheng, ORCID

ORCID i CRIS: jeden plus jeden równa się otwarty ekosystem badawczy umożliwiający zaufanie, przejrzystość i interoperacyjność

  9:00 - 9:40

Katarzyna Patyrak, SCOPUS

Jak efektywnie zarządzać danymi badawczymi w systemie CRIS

  9:40 - 10:10

Mary Hirsch, DataCite

Znaczenie trwałych identyfikatorów

  10:10 - 10:55

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

  10:55 - 11:40

Pablo de Castro, euroCRIS

Ostatnie postępy w zakresie interoperacyjności CRIS

Icon Icon Icon Icon

Sesja Rektorów

SESJA PLENARNA 2

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

  12:30 - 14:00

Panel Rektorów

Moderator: Jarosław Arabas

Błażej Bałasz, Politechnika Koszalińska

Marek Gorgoń, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bogumiła Kaniewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

  12:00 - 12:30

Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podsumowanie wyników ewaluacji 2017-2021 zamierzenia i wyniki

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna Linke, Adam Mickiewicz University

Wdrożenie HR Excellence in research na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

  14:15 - 14:45

Henryk Rybiński, PW; Jakub Koperwas, Sages

Zamknięcie konferencji

  14:45 - 15:00

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Icon Icon Icon

Rejestracja

Dni
Godzin
Minut
Sekund


Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.


Zarządzanie informacją naukową i ewaluacją w jednym systemie

Omega-PSIR

CRIS / RPS / IR / Repozytorium danych badawczych / Oprogramowanie do ewaluacji

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacją o nauce z uwzględnieniem ustawowych wymagań dot. ewaluacji jednostek naukowych.
 • Buduje wizerunek uczelni w Polsce i na świecie. Prezentuje wyniki badań i potencjał badawczy. Gwarantuje widoczność w krajowych i światowych systemach zewnętrznych i wyszukiwarkach.
 • Umożliwia indeksowanie, udostępnianie publikacji i pozostałego dorobku naukowego instytucji i jej pracowników. Ma wbudowane repozytorium pełnotekstowe i danych badawczych.
Zobacz stronę

© Sages. Wszelkie prawa zastrzeżone.