VIII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Rejestracja wkrótce

7-10 marca 2022

konferencja online

7.03 — sesja wprowadzająca

8-10.03 — seminarium ogólneczytaj dalej
← przejdź na stronę główną Omega-PSIR

Uczelniane Bazy Wiedzy

Więcej niż ewaluacja

Konferencja dla obecnych i przyszłych użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Wymiana doświadczeń twórców systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.


Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych ewaluacją dorobku uczelni oraz promocją osiągnięć uczelni w kraju i za granicą.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Prelegenci - w przygotowaniu

Dr inż. Jakub Koperwas

Sages

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Isidro F. Aguillo

Webometrics

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński

Politechnika Warszawska

Isidro F. Aguillo

Webometrics

Jakub Koperwas

Sages

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński

Politechnika Warszawska

Jan Dvořák

euroCRIS

Andrzej Strug

Biobank

Gabriela Mejias

ORCID

Małgorzata Paszkowska

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Marek Michajłowicz

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Jakub Koperwas

Sages

Witold Kozakiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pablo de Castro

euroCRIS

Renata Sławińska

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jolanta Stępniak

Sages

Małgorzata Rychlik

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Michał Kawecki

Sages

Maciej Martyński

Sages

Wacław Struk

Politechnika Warszawska

Mateusz Kamiński

Sages

Paneliści - w przygotowaniu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prorektor d.s. Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. ucz.

Prorektor d.s. Nauki Politechniki Białostockiej

Prorektor d.s. Nauki Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektor d.s. Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. ucz.

Prorektor d.s. Nauki Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Prorektor d.s. Nauki Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab.
Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Agenda - w przygotowaniu

DZIEŃ 1 - International

pon, 7 marca 2022

BLOK 1 - FAIR Research Data


BLOK 2 - Systemy wytwarzane siłami uczelni


BLOK 3 - Research projects management and administration


BLOK 4 - Research Analytics


BLOK 5 - Institutional CRIS collaboration with global partners - towards visibility of research data


DZIEŃ 2 - Polska

wtorek, 8 marca 2022

BLOK 1 - Panel Rektorów


BLOK 2 - Wyzwania na 2022 w związku z aktualną i planowaną legislacją oraz zarządzaniem Bazą Wiedzy


BLOK 3 - Spotkanie konsorcjantów Omega-PSIR


DZIEŃ 3 - Warsztaty

środa, 9 marca 2022

BLOK 1 - Dane badawcze w Omega-PSIR


BLOK 2 - Projekty w Omega-PSIR


BLOK 3 - Warsztat techniczny - model Omega-PSIR, migracje danych: ręczne i z użyciem narzędzi Sages


DZIEŃ1

14:30-15:30: Jolanta Stępniak, prof. dr inż Henryk Rybiński

Wstęp do Omega-PSIR, System ewidencji dorobku naukowego w służbie ewaluacji i promocji Uczelni - prezentacja możliwości systemu.


15:30-16:00 : Pytania i odpowiedzi

pon, 7 grudnia 2020

SESJA 0 - Dla początkujących

prowadzący sesję: Łukasz Skonieczny

DZIEŃ2

9:15 - 10:00: Pablo de Castro, euroCRIS

Roles and Competencies of CRIS Managers


10:00 - 10:40: Gabriela Mejias, ORCID

Improving Research Infrastructure - the benefits of ORCID & CRIS interoperability


10:40- 11:40: Marek Michajłowicz, Małgorzata Paszkowska, OPI - Państwowy Instytut Badawczy

Techniczna obsługa procesu ewaluacji - systemy gromadzące dane, systemy dedykowane, integracja z systemami zewnętrznymi


11:40 - 12:00: Przerwa

wt, 8 grudnia 2020

SESJA 1 - Plenarna

prowadzący sesję: prof. dr inż Henryk Rybiński

DZIEŃ3

SESJA 3 - Ewaluacja oczami Uczelni

prowadzący sesję: prof. dr inż Henryk Rybiński

9:00 - 9:50: Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Ewaluacja w systemie OMEGA-PSIR - stan obecny i mapa drogowa


9:50 - 10:15: Marta Sadowska-Hinc, PW

Ewaluacja w Politechnice Warszawskiej – kontekst Oświadczenia 3


10:15 - 10:40: Witold Kozakiewicz, UM Łódź

Dobre dane – dobry wynik, czyli proces gromadzenia danych jako baza dla potrzeb ewaluacji


10:40- 11:05: Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Bazy Wiedzy jako narzędzie ułatwiające proces ewaluacji - rok doświadczeń na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza


11:05- 11.:30: Anna Gogiel-Kuźmicka, PB

Dostosowywanie Bazy Wiedzy PB do aktualnych potrzeb Uczelni


11:30 - 12:10: Przerwa


12:10- 13.15: dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. ucz.

Problemy z interpretacją wymogów parametryzacji - dyskusja moderowana

śr, 9 grudnia 2020

9:00-9:15: otwarcie Seminarium przez Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. Michała Malinowskiego


SESJA 2 - Współpraca i wdrożenia. Z doświadczeń partnerów

prowadzący sesję: dr inż. Łukasz Skonieczny

12:00 - 12:30: Renata Sławińska, UM Wrocław

Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny


12:30 - 13:00: Andrzej Strug, Biobank

Sieć Bio-Banków, skuteczne gromadzenie i udostępnianie danych badawczych


13:00 - 14:00: Łukasz Skonieczny

Co nowego w oprogramowaniu OMEGA-PSIR?


14:00 - 14:30

Dyskusja na temat prezentacji

SESJA 4 - Mapa Drogowa

prowadzący sesję: dr inż Łukasz Skonieczny


13:15 - 13:35: Jakub Koperwas, Sages

Rozwój systemu i społeczności - podsumowanie i nowe wyzwania


13:35 - 14:10: Wacław Struk, Politechnika Warszawska

Wspólna Baza Czasopism Użytkowników OMEGA-PSIR. Zarządzanie, dostęp


14:10 - 14:45: Jakub Koperwas, Mateusz Kamiński

Dokumentacja, Forum Użytkowników OMEGA-PSIR i inne kanały komunikacji. Zawiązanie grupy roboczej superużytkowników


14:45 - 15:15 Przerwa


15:15 - 15.45: Michał Kawecki, Maciej Martyński, Sages

Polityka dostarczania wersji i rekomendacje w zakresie infrastruktury, instalacji i aktualizacji, przedstawienie możliwości komercyjnego wsparcia


15.45 - 16.30: Jakub Koperwas, Sages

Mapa drogowa rozwoju oprogramowania w roku 2021

SESJA WYŁĄCZNIE DLA
UŻYTKOWNIKÓW OMEGA

DZIEŃ4

11:30 - 12:00: Jan Dvořák, euroCRIS

The role of research projects in CERIFczw, 10 grudnia 2020

SESJA 5 - Projekty w systemach CRIS

SESJA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW OMEGA14:00 - 15:00: Wacław Struk, Politechnika Warszawska

Doświadczenia użytkowników systemu OMEGA-PSIR w zakresie obsługi projektów - w stronę standaryzacji podwalin pod moduł 3.0


12:00 - 13:30

Panel Rektorów na temat przygotowań uczelni do parametryzacji.


Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska Kołaczyk, Prorektor d.s. Nauki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. ucz., Prorektor d.s. Nauki, Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor d.s. Nauki Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego


13:30 - 14:00: Przerwa

SESJA 6 - Sesja panelowa

SESJA 7 - Projekty w Systemie OMEGA

prowadzący sesję: Jakub Koperwas

Powiadom mnie o rejestracji

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.sages.pl/polityka-prywatnosci.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY