10th Seminar of University Knowledge Bases

online 22-24 April 2024

REGISTRATION SOON

Days
Hours
Minutes
Seconds

SCOPE

The scope of the conference covers (but is not limited to) various issues of research management:


- Visibility and recognitions of universities.

- Science management.

- Science funding.

- Internationalization of science and scientific research.

- Research data.

- Methods of evaluation of research, traditional, new proposals (alternative metrix).

- The impact of scientific research on the functioning of society and economy.

- Visibility of universities in world rankings.

- The use of CRIS systems for the evaluation of scientists.

PARTNERZY

Since 2018 the formula of the meetings has expanded, and currently it covers problems related to scientific research quality management, research information dissemination, and a variety of issues related to evaluation of scientific achievements.


The involvement of the organizers of the seminar and the universities in cooperation with EuroCRIS resulted in giving the conference an international dimension, so that it is currently the largest event in Central and Eastern Europe devoted to various issues related to science management.

Organized annually since 2014 The Seminar of University Knowledge Bases, is a meeting point for scientists, librarians, university managers responsible for research and people creating scientific information systems. From the first edition, the seminar became an important forum for discussion of various topics related to CRIS (Current Research Information Systems) and their implementation at universities.

The conference was initiated by the Institute of Computer Science of the Warsaw University of Technology and the Main Library of the Warsaw University of Technology. Since 2017, the conference has been co-organized by the Sages company, responsible for the implementation of the Omega-PSIR system at various Polish universities.ORGANIZERS

PARTNERS

Speakers and Panelists

(in progress)

Isidro F. Aguillo

The head of the Cybermetrics Lab in the IPP of the Spanish National Research Council (CSIC).

Rodrigo Costas, PhD

Senior researcher at the CWTS at Leiden University (the Netherlands)

Director of the Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology

Jarosław Arabas, PhD, DSc

Prof. Krzysztof Jóźwik

Director of National Science Center, Poland

Jakub Koperwas, PhD

Sages Company President and Founder

Warsaw University of Technology


Prof. Małgorzata Lewandowska, PhD, DSc

Prof. Mariusz Malinowski, PhD, DSc

Vice-Rector for Scientific Affairs Warsaw University of Technology

Prof. Enrique Orduna-Malea

Technical University of Valencia


Prof. Zbigniew Marciniak, PhD

University of Warsaw

Warsaw University of Technology

Prof. Henryk Rybiński, PhD, DSc

Iratxe Puebla

Director, Make Data Count, DataCite

Shivendra Naidoo

Senior Engagement Lead - Vendor DevelopmentORCID

Warsaw University of Technology

Bartosz Sawicki, PhD, DSc

Waldemar Siwiński

Founder of the Educational Foundation 'Perspektywy' and president of the IREG Observatory

Łukasz Skonieczny, PhD

Warsaw University of Technology

Prof. Jan Szmidt, PhD, DSc

Honorary Chairman of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP), Warsaw University of Technolog

Prof. Marian M. Szczerek, PhD, DSc

Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies

Isidro F. Aguillo

Edytor rankingu WebCybermetrics Lab. IPP-CSIC. Hiszpania

dr hab. inż. Jarosław Arabas,

Przewodniczący RN Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Błażej Bałasz

Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej

Chieh-Chih Estelle Cheng

ORCID Manager

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pablo de Castro

euroCRIS Technical Secretary

Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej

dr Gali Halevi

Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej (ISI)™
Nowy Jork

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektorka ds. nauki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Emanuel Kulczycki

Kierownik grupy badawczej ds. Komunikacji Naukowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mary Hirsch

Manager ds. wsparcia użytkowników,
DataCite

Prof. zw. dr hab.
Marek Kręglewski

Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor MUCI

Katarzyna Linke

Dyrektor Centrum Spraw Pracowniczych

dr inż. Jakub Koperwas

Prezes i założyciel firmy Sages

Prof. dr hab. inż.
Mariusz Malinowski

Prorektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż.
Celina M. Olszak

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz członkini Prezydium KRASP

Katrzyna Patyrak

dr inż. Jarosław Protasiewicz

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania
Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. inż.
Henryk Rybiński

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Prorektor ds. Nauki i rozwoju na Politechnice Śląskiej

dr Miłosz Rojek

Kierownik Zespołu Analityków Rankingowych Perspektywy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, b. naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w MEiN

dr inż. Łukasz Skonieczny

Politechnika Warszawska

Dominika Sidorska

Dyrektorka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Kierownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki

David Watkins

Dyrektor Zarządzający Data Science w Times Higher Education (THE)

dr Gunnar Sivertsen, Profesor Naukowy

Kierownik jednostki zajmującej się badaniami bibliometrycznymi w Norweskim Instytucie Studiów nad Innowacją (NIFU)

Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Łukasz Wawer

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Program committee

(in progress)

 • Łukasz Skonieczny
  Warsaw University of Technology
 • Isidro F. Aguillo
  The head of the Cybermetrics Lab in the IPP of the CSIC
 • Jakub Koperwas
  Sages
 • Jarosław Arabas
  Warsaw University of Technology
 • Mariusz Malinowski
  Vice-Rector for Scientific Affairs, Warsaw University of Technology
 • Danuta Szewczyk-Kłos
  Director of Main Library of University of Opole
 • Alicja Portacha
  Director of Main Library of Warsaw University of Technology
 • Henryk Rybiński
  Warsaw University of Technology
 • Jan Szmidt
  Honorary Chairman of KRASP, Warsaw University of Technology
 • Waldemar Siwiński
  President at Perspektywy
 • Roman Tabisz
  Director of Main Library of University of Gdańsk
 • Małgorzata Rychlik
  Deputy Director of Main Library, Adam Mickiewicz University

Contact

Kontakt do zgłoszeń i zapytań w ramach Call for Papers

Kontakt w sprawach związanych z marketingiem i komunikacją

Kontakt w przypadku problemów technicznych (problemów z rejestracją itp.)

Wszelkie pytania związane z konferencją

Sages

e-mail: a.toeplitz@sages.com.pl

Aleksandra Toeplitz

Program

(TBD)

Day 0 (22nd of April)

TBD

click to view speakers and topics

  10:00 - 10:55

  10:55 - 11:50

  11:50 - 12:45


Jakub Koperwas, Sages

Generalnie o systemach CRIS

Nagranie z prezentacji

Dyskusja na zakończenie dnia

Łukasz Skonieczny, Politechnika Warszawska

Przegląd funkcjonalności w systemie Omega-PSIR + pytania i dyskusja

Nagranie z prezentacji

  12:45 - 13:15

Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Narzędzia do ewaluacji w systemie Omega-PSIR + pytania i dyskusja

Nagranie z prezentacji

Przewodnicząca sesji: Weronika Kubrak

Icon Icon Icon

Day 1 (23rd of April)

Opening

click to view speakers and topics

  9:00 - 9:15

Opening Ceremony

TBD

TBD

click to view speakers and topics

PLENARY SESSION 1

  9:15 - 09:50

  09:50 - 10:25

David Watkins, THE
Spójny światowy ranking uniwersytetów; mocne i słabe strony uczelni w Europie Środkowej – trendy

Miłosz Rojek, Perspektywy

Jak nie skrzywdzić uczelni i kandydatów na studia – Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 wobec ewaluacji

Pytania do prelegentów i dyskusja

  11:00 - 11:20

Przewodniczący sesji: Emanuel Kulczycki

Isidro F. Aguillo, Cybermetrics Lab
Znaczenie systemów CRIS w procesie ewaluacji pracowników i instytucji

  10:25 - 11:00

Icon Icon Icon

PLENARY SESSION 2

Panel: Science funding

TBD

click to view speakers and topics

  11:30 - 13:00

Panel

TBD

TBD

TBD

TBD

Chairman: TBD

Icon

Excellence Initiative - Research Universities session

PLENARY SESSION 3

click to view speakers and topics

  14:00 - 14:20

  14:20 - 14:40

Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska

Bartosz Sawicki, Politechnika Warszawska

TBD

TBD

TBD

Chairman: TBD

TBD

TBD

Panel

  15:00 - 16:00

  14:40 - 15:00

Bazy wiedzy na polskich uczelniach - wsparcie czy obciążenie

SESJA PLENARNA 4

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów


  16:05 - 16:35

  16:35 - 17:05

Dominika Sidorska, Piotr Dzięgiel, Wrocławski Uniwersytet Medyczny

Od realizacji do owacji. Czy projekt Polskiej Platformy Medycznej został zwieńczony sukcesem?

Pytania do prelegentów i dyskusja

  17:05 - 17:15

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Pytania do prelegentów i dyskusja

Icon Icon

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

Role systemów Bazy Wiedzy w zarządzaniu wiedzą na uczelniach

Day 2 (24th of April)

International experience of research evaluation and management

kliknij, żeby sprawdzić tematy i prelegentów

click to view speakers and topics

PLENARY SESSION 1

Isidro F. Aguillo

CoARA: New research evaluation purposes and needs

  9:10 - 9:50

Enrique Orduña Malea

Bibliometric progress and institutional difficulties in the reform of the evaluation of scientific activity in Spain.

  9:50 - 10:25

Costas Comesana, Rodrigo

New perspectives on scientometrics to support research policy, management and evaluation.

  10:25 - 11:00

Chairman: TBD

PLENARY SESSION 2

Panel: Research management and other issues

TBD

click to view speakers and topics

PLENARY SESSION 3

TBD

click to view speakers and topics

Rector's session

TBD

click to view speakers and topics

PLENARY SESSION 4

  12:30 - 14:00

Panel Rektorów

Moderator: Jarosław Arabas

Błażej Bałasz, Politechnika Koszalińska

Marek Gorgoń, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bogumiła Kaniewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Mariusz Malinowski, Politechnika Warszawska

  12:00 - 12:30

Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podsumowanie wyników ewaluacji 2017-2021 zamierzenia i wyniki

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna Linke, Adam Mickiewicz University

Wdrożenie HR Excellence in research na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

  14:15 - 14:45

Henryk Rybiński, PW; Jakub Koperwas, Sages

Zamknięcie konferencji

  14:45 - 15:00

Przewodniczący sesji: Henryk Rybiński

Icon Icon Icon

Rejestracja

Dni
Godzin
Minut
Sekund


Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.


Zarządzanie informacją naukową i ewaluacją w jednym systemie

Omega-PSIR

CRIS / RPS / IR / Repozytorium danych badawczych / Oprogramowanie do ewaluacji

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacją o nauce z uwzględnieniem ustawowych wymagań dot. ewaluacji jednostek naukowych.
 • Buduje wizerunek uczelni w Polsce i na świecie. Prezentuje wyniki badań i potencjał badawczy. Gwarantuje widoczność w krajowych i światowych systemach zewnętrznych i wyszukiwarkach.
 • Umożliwia indeksowanie, udostępnianie publikacji i pozostałego dorobku naukowego instytucji i jej pracowników. Ma wbudowane repozytorium pełnotekstowe i danych badawczych.
Zobacz stronę

© Sages 2024.